ตัดหญ้าให้เมีย เมียก็เลยจ่ายค่าตัดหญ้าให้

ความสุขของผมแลกมาด้วยการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ วันนี้เป … Continue reading “ตัดหญ้าให้เมีย เมียก็เลยจ่ายค่าตัดหญ้าให้”