เพื่อนกันโตแล้วก็เย็ดกันได้ก็คนเป็นห่วงกัน

บางครั้งการที่ไม่ได้เจอเพื่อนนานๆ แล้วต่างคนต่างก็โตขึ้ … Continue reading “เพื่อนกันโตแล้วก็เย็ดกันได้ก็คนเป็นห่วงกัน”